pedagogiskt

Kajsa Sjölén är av konstfack kvalitetssäkrad konstnär i skolan,

genom utbildningen Pedagogik och ämnesdidaktik för konstnärer 2013,

med stor erfarenhet av

Skapande skola projekt

och projekt med barn.

Jag har även mycket uppskattade kurser i måleri och teckning för vuxna, genom Studiefrämjandet och Wiks Folkhögskola.