Stornet

STORNET

Storvretaskolan och Tornet Productions

 

Temat är fornnordisk historia/mytologi och är ett pilotprojekt som innebär aktiviteter både på skolan och ute vid Tornet i Almunge. Barnen och lärarna får i uppdrag att lära sig om fornnordisk mytologi och vikingatid, tillverka föremål och tillägna sig kunskap som de efter några veckor får ta med sig till Tornet där skådespelare, lärare och barn får arbeta tillsammans vid olika stationer. Runskrift, smide, berättande, vävande, lekar mm ingår i lärandet på ett fantasifullt sätt.

 

 

Se vår trailer: http://www.youtube.com/watch?v=TIqlmz98NyU

 

 

Initiativtagare är Pea Sjölén, Kajsa Gustafsson, Jurgen Andersson, Marie-Louise Sahlberg, AnneLee Vikner och Anders Fernstedt. Även med: Fredrik Kjellröier.

 

För bokning av ett StorNet-projekt kontakta oss: 073-207 59 24 eller maila: