tallbohovsskolan

Bokprojektet

 

Kajsa Gustafsson

 

Skapande Skola-projekt på Tallbohovsskolan, våren 2012

Ett fyraveckorsprojekt med klass 1-3.

Bokprojektet gick ut på att varje barn skulle göra varsin bok med träpärmar. Bokbladen veks av större papper, och ett av bladen var eget, handgjort papper.

 

Moment som ingick var:

Vika papper på ett speciellt sätt till sidor i boken.

Tillverka papper av returpapper.

Göra pärmar i trä, med figursågade detaljer. Såga, borra limma, och slipa med sandpapper.

Binda böckerna med nål och tråd, knyta på ett speciellt sätt.

 

Introduktionen för eleverna

Jag introducerar boken, visar några exempel på böcker jag gjort och talar med eleverna om vad en bok är, och kan vara. Varför gör vi böcker, vad hade de för böcker hemma etc.

Vi talar också om vilka delar en bok har, vad de olika delarna heter och hur de sitter ihop.

Beroende på vilket tema boken har kan man här även prata om vad vi ska fylla böckerna med.

 

Dag 1: Eget papper

Eleverna river gammalt papper, tidningar etc i små bitar, som sedan blandas med vatten och körs i en mixer. Pappersmassan hälls så i en ram och färgsätts, så rör vi om i massan, lyfter ramen och pressar vattnet ur det nya pappersarket. Pappersarken får torka till nästa dag, de stryks med strykjärn och delas sedan ut till klassen. Vid utdelningen visas papprena upp för hela gruppen och barnen får se varandras papper, och vara stolta över sina egna.

 

Dag 2: Pärmar

I träslöjdssalen jobbar vi med björkplywood. Fyra moment ingår; borra hål för bindningen, såga former att dekorera med och slipa alla bitarna och limma fast bitarna på bokens pärmar. Sedan målas pärmarna med gouache eller plakatfärg.

 

Dag 3: Bindning

Bindningen kan gå till på lite olika sätt, mer eller mindre komplicerat. Papper viks till boksidor och hål görs som överrensstämmer med hålen i pärmarna. Sedan binds böckerna ihop med snöre och nål.

En enklare variant är att borra rakt igenom boksidorna, efter de förgjorda hålen i pärmarna, detta passar tex åk 1.

Vid bindningen arbetar jag enskilt med några elever i taget. Jag tror det ger eleverna mycket att i lugn och ro få hjälp och stöd att själva binda ihop boken. Trots att det bara blir några minuter per elev, så slipper de ropa på hjälp och känna sig stressade av att inte förstå och göra fel.

 

Sammanfattning

Att varva arbete i träslöjdssalen med att göra papper, vika papper efter instruktioner och sedan sy och knyta ihop boken ger inspiration till att blanda material och tekniker, våga pröva nytt och se att en lång och krånglig process tillslut gav ett fantastiskt fint resultat. Förhoppningen är att barnen får en bra användning av boken samt fått ett större intresse för, och uppskattning av böckers värde.

 

Delar ur läroplanen som kommer att beröras i projektet:

Från läroplanen:

2.2 KUNSKAPER

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,