rymd

Walmstedska gården

Kulturnatten, Uppsala , 2008

en skulptur som skapar sin egen rymd, som gör hela innergården till ett långsamt roterande rum.