Stornet

STORNET

Storvretaskolan och Tornet Productions


Temat var fornnordisk historia/mytologi, ett pilotprojekt som innebär aktiviteter både på skolan och ute vid Tornet i Almunge. Barnen och lärarna fick i uppdrag att lära sig om fornnordisk mytologi och vikingatid, tillverka föremål och tillägna sig kunskap som de efter några veckor fick ta med sig till Tornet där skådespelare, lärare och barn arbetade tillsammans vid olika stationer. Runskrift, smide, berättande, vävande, lekar mm ingick i lärandet på ett fantasifullt sätt.Se vår trailer: http://www.youtube.com/watch?v=TIqlmz98NyUInitiativtagare var Pea Sjölén, Kajsa Gustafsson, Jurgen Andersson, Marie-Louise Sahlberg, AnneLee Vikner och Anders Fernstedt. Även med: Fredrik Kjellröier.