vardegrundsblommor

Värdegrundsblommor


Eriksskolan, Kajsa G Sjölén och Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala Län.


Vi tovar blommor i flera lager med en färg, där varje färg står för en del av skolans värdegrund.

För varje färg vi tovar på så hinner vi tala om vad den delen av värdegrunden innebär.

Intovad värdegrund!